DELA

Folkiselever får flytta efter fest med alkohol

Åtta vuxna studerande vid Ålands folkhögskola ertappades då de bröt mot reglerna genom att dricka öl på skolans internat.
Nu får de söka nytt boende för terminens sista vecka.
Att ordningsreglerna på folkhögskolan i Finström gäller alla, oavsett ålder, har åtta vuxna studerande bittert fått erfara.
De åtta som berörs, alla från Sverige, firade kväll med gitarr och öl i skolans internat väl medvetna om att alla former av alkoholförtäring är strängt förbjudna.
Eleverna ertappades av en lärare och skolans ledning såg sig tvungen att vidta disciplinära åtgärder. Följden blir att de åtta under sin sista studievecka nästa vecka portförbjuds från internatet och får lösa sitt boende själva.

Eleverna skäms
– Eftersom vi har minderåriga elever måste vi vara mycket tydliga med vad som gäller, säger Maria Säll-Öfverström, tf rektor vid skolan.
Hon poängterar att eleverna inte är relegerade och att de har den här veckan tid på sig att ordna sitt boende.
De studerande själva vill inte kommentera det som har hänt.
– De vill helst inte ha några skriverier alls. De skäms och förstår mycket väl att de får ta konsekvenserna av sitt beteende, säger, Säll-Öfverström.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax