DELA

Folk oroliga för sina jobb

Enligt företagshälsovårdare på Åland har folks hälsa ännu inte påverkats nämnvärt av den ekonomiska krisen.
– Men ringeffekterna kommer ju först senare, säger Ann Forsbom på Medimar.
Dåliga ekonomiska tider brukar innebära att folk mår sämre, antingen på grund av arbetslöshet, eller ubrändet som en följd av överbelastning. Men enligt företagshälsovårdarna är det för tidigt att se vilka effekter den ekonomiska krisen haft på folks hälsa. Men fler är oroliga för sina jobb.
– Vi har sett en ökning av folk som känner sig oroliga för att bli av med jobbet ja, säger Kaj Mattsson på Cityläkarna.
Enligt Ann Forsbom kommer man troligen att se fler som mår dåligt nästa år.
– Det är över lag oroligt i världen men det är för tidigt att se effekterna av det, säger hon.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax