DELA

Följetongen Linda-Mari är på tapeten igen

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att landskapsregeringen kan kräva tillbaka skrotningsbidraget på 345.000 euro för fiskebåten Linda-Mari.
Fiskebåtens ägare kräver skadestånd för utebliven inkomst.
Fiskebåten Linda-Mari har blivit en riktig långkörare i landskapsregeringen genom åren.
I april 2005 beviljade landskapsregeringen strukturstöd för permanent avveckling av fiske till sju åländska fiskare. En av dem var Henrik Söderlund, ägare till båten Linda-Mari, som fick 345.000 euro i skrotningsbidrag – 75 procent av båtens beräknade marknadsvärde minus nät och annan utrustning. Avsikten var att begränsa fiskeflottan för att skydda Östersjön och samtidigt lindra effekterna för yrkesfiskarna. Skrotningsbidraget innebar att fartyg inte längre fick användas som fiskefartyg i kommersiellt syfte.
Landskapsregeringens villkor för bidraget var att Söderlund inte fick sälja båten för kommersiellt ändamål under de kommande tio åren. Om villkoret inte följdes kunde landskapet kräva tillbaka pengarna.

Mot EU:s regelverk
Tioårsgränsen stred dock mot EU:s regelverk och landskapsregeringen anhöll hos Högsta förvaltningsdomstolen att beslutet skulle upphävas. Domstolen gick med på det.
Landskapsregeringen gav Söderlund två alternativ: Antingen betala tillbaka pengarna eller behålla dem och skrota båten permanent. Ingen överenskommelse nåddes och i juni i fjol beslöt landskapsregeringen att kräva tillbaka skrotningsbidraget.
Söderlund besvärade sig mot beslutet. HFD förkastade nyligen hans besvär.

Har motkrav
Förra veckan antecknade landskapsregeringen HFD:s beslut till kännedom, berättar fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander.
Hon berättar att Henrik Söderlund i september i fjol lämnade in skadeståndskrav mot landskapet för utebliven inkomst under de år som han inte har fått fiska med Linda-Mari på grund av landskapsregeringens felaktiga beslut. Skadeståndskravet uppgår till 367.000 euro.
– Landskapsregeringen har anlitat juridiskt ombud, berättar Jenny Eklund-Melander.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax