DELA

Fokus på kommunernas ekonomi i rapport

Hammarland hade den lägsta lånestocken per invånare 2008, Finström den högsta. Det står att läsa i Åsubs senaste rapport.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har tittat närmare på kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008.
Rapporten visar bland annat att lånestocken i slutet av 2008 var 54,3 miljoner. Skuldbördan varierar mellan kommunerna men räknat per invånare är lånestocken cirka 1.980 euro. Noteras kan att Finströms lånestock per invånare är hela 4.576 vilket kan jämföras med Hammarlands 153 euro.
Kommunernas sammanlagda verksamhetsintäkter uppgick 2008 till 35,8 miljoner euro, en ökning med 1,2 miljoner från år 2007.

Dubbelt högre
Några andra siffror ur rapporten:
n Verksamhetskostnaderna ökade med nio miljoner euro och slutade på 136,7 miljoner euro. Över hälften av kostnaderna hänförde sig till personalkostnader. Skatteintäkterna och landskapsandelarna ökade vardera med över nio miljoner och slutade sammantaget på 122 miljoner.
n Både skatteintäkterna och landskapsandelarna ökade med nio miljoner och utgjorde totalt 122 miljoner euro. Kommunernas samlade årsbidrag blev dubbelt högre jämfört med 2007, närmare 19 miljoner. Räkenskapsperiodens resultat steg från 0,3 miljoner till nästan tio miljoner euro.
n Den beskattningsbara inkomsten var 17.200 euro per person 2008. Mariehamnarna har den högsta inkomsten, 22.200 euro, medan landsbygdens invånare tjänade 13.900 euro och skärgårdsborna 13.400.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax