DELA

Fokus på GMO i foderdebatt

LAGTINGET. – Det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland, sade Anders Englund (C) i lagtinget i går.
Men Carina Aaltonen vill ha ett konkret beslut på att Åland inte tillåter GMO-foder.
– Det finns 3.000 GMO-fria zoner i Europa, varför kan inte Åland bli en?
Debatten om foderlagstiftningen kom åter in på GMO-foder, det vill säga genetiskt modifierat foder.
För att uppdatera den åländska lagstiftningen om foder måste den göras om. Rikets lag, som Åland använt som en blankettlag, har ändrats för att passa med EU:s ändrade bestämmelser om fodertillverkning, distribution, försäljning, användning, import, export och annan hantering.
När den nya lagen debatterades i lagtinget senast kom den att handla mycket om GMO-foder. Så även nu.
Näringsutskottets ordförande Anders Englund (C) presenterade utskottets betänkande om den nya foderlagstiftningen och sade att det inte fanns utrymme att förbjuda GMO-foder i arbetet med lagstiftningen.
– Men det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland.
Näringsutskottet hörde även med lagutskottet om det är möjligt för en enskild medlemsstat att temporärt förbjuda införsel av GMO-produkter. Det visade sig att möjligheten finns, men man måste motivera förbudet med bland annat vetenskaplig bevisning.
Carina Aaltonen (S) är inte överraskad över utskottets svar.
– Det är inte oproblematiskt med en egen åländsk hållning gentemot EU.
Hon tror inte heller att viljan finns hos uppfödarna att ta upp diskussionen om GMO-foder.
Läs mer i papperstidningen.

NINA SMEDS