DELA

Föglötunnel på tapeten igen

LAGTINGET. Flytta m/s Skarven till en annan linje, bygg ut Svinö färjfäste eller bygg en tunnel. I lagtinget började redan nya förslag dyka upp för Föglölinjen, trots att Skarven endast varit i bruk en kort tid.
Det blev ingen snabbare tur till Föglö konstaterade Danne Sundman (Ob) efter att m/s Skarvens turlista visar ett fem minuter längre pass än m/s Knipan.
– Skarven borde flyttas till en annan linje, förslog han när ämnet Skarven kom upp i debatten om tilläggsbudgeten.
Dessutom borde man påskynda en fast förbindelse till Föglö.
– Nu ökar motiveringarna för en tunnel till Föglö, när Skarven blev så dyr.


Kortare tur
– Tunnel är en framtida fråga, nu är det dags för en kortare färjtur, sade Roger Jansson (FS) och flaggade för ett pass mellan Svinö och Föglö.
Torsten Sundblom (Lib) såg det som ett alternativ.
– Man kan bygga ut Svinö färjfäste och börja se på det.
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) höll med om att det behövs en kortare rutt mellan Svinö och Föglö.
– Och kanske senare en kortare tunnel där.

NINA SMEDS