DELA

Föglös familjepaket lockar inte inflyttare

Föglös familjeprojekt med rabatterade dagvårdsavgifter, aktier till nyfödda och ett höjt hemvårdsstöd har inte gett önskat resultat.
– Det har flyttat in nytt folk på sistone men knappast tack vare familjepaketet, säger kommundirektör Niklas Eriksson.
Sedan 1 januari 2013 har Föglö testat ett projekt med ett familje- och dagvårdspaket. I det har uppvaktning med aktier till nyfödda ingått, lekparksverksamhet vid daghemmet för barn som inte är inskrivna i barndagvården pågick våren 2013, en ny deltidsavgift inom barnomsorgen infördes liksom rabatterade dagvårdsavgifter (50 procent av avgiften) och höjt hemvårdsstöd för barn under tre år.
Nu har socialnämnden i Föglö utvärderat om försöket lett till större inflyttning, och kommunen konstaterar att försöket inte gett den inflyttning som man önskat sig. Det är nog helt andra faktorer som påverkar var barnfamiljer bosätter sig, konstaterar kommunen.
– De som flyttar hit är förstås väldigt glada för att de erbjuds familjepaketet men de har redan bestämt sig för att flytta hit av andra orsaker. Det är ungefär som med skatteprocenter, det verkar inte heller ha så stor betydelse för folk.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg