DELA

Föglöbor uppmanas rapportera om sprängämnen

Polisen på Åland uppmanar nu alla Föglöbor att meddela om patroner och sprängämnen som man har hemma på sina ägor.
För att inneha sådant krävs tillstånd. Om man nu råkar ha exempelvis dynamit, stubbomber, krut, stubin, granater och patroner i sin ägo ska man enligt lagen kunna anmäla det till polisen utan att få något straff. Till polisens uppgifter hör sedan att ta emot och hantera det.
– Om någon har avlidit och det blivit liggande kvar sprängämnen eller patroner kan man nu anmäla det till oss, säger Maria Nygård vid polisen.
Det kan också handla om sprängämnen och patroner som har okänd ägare eller som blivit kvar sedan krigstiden.
Uppmaningen gäller uteslutande Föglö under våren 2011.
– Ålands polismyndighet ber att personer som har fastigheter i Föglö kommun tar kontakt med polisen, om de misstänker eller känner till att det finns olagliga patroner eller sprängämnen i deras fastigheter eller på deras områden, skriver man på sin hemsida.
Anmälan kan göras under tiden 15–16 mars, klockan.9–15 till telefonnummer 040 – 4849 777.

Var försiktig
Polisen uppmanar också folk att inte vidröra, flytta eller transportera det misstänkta sprängämnet eftersom hantering av sprängämnen är riskabelt. I stället ska man ta kontakt med polisen som ger ytterligare direktiv.
– Observera att redan en misstanke räcker för att man kan göra en anmälan. Detta gäller även utanför denna insamlingskampanj, påpekar polisen. (ns).