DELA

Föglöbor tar krafttag mot rattfylleriet

I höst har ovanligt många olyckor inträffat på Föglö på grund av rattfulla bilförare.
Tillsammans vill nu invånarna ändra attityden till sprit och fordon – innan någon blir allvarligt skadad.
– Det har handlat om avåkningar och mindre olyckor som inträffat och som vi vet att berott på rattfylleri. Många har pratat om det här och varit oroliga över att någon värre olycka ska inträffa, att någon person skadas, säger socialsekreterare Tina Jansén, som även är medlem i den drogförebyggande gruppen i Föglö.
Förra veckan bjöd gruppen in till diskussion på kommungården, just för att diskutera utgående från det ökande antalet fyllekörningar.
Hur har ni märkt av de ökade antalet fyllekörningar?
– Dels talas det om det på byn och man ser buckliga bilar dagen efter eller spår som leder ner i diket. Sedan får man höra om hur det har gått till. Den allmänna attityden är att ”man kan nog köra hem fast man druckit”, säger Tanja Jansén.

Gott exempel
Totalt 21 personer deltog i mötet, vilket är en god uppslutning, enligt Jansén.
Avsikten med mötet var att väcka tankar och komma fram till olika förslag på vad som kan göras för att förbättra situtionen i kommunen.
Inställning och attitydförändring var således en av de viktigaste frågorna som lyftes fram.
– Det gäller att börja diskutera redan i hemmet och alla var ense om att vuxna måste föregå med gott exempel för de yngre, säger Tanja Jansén.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos