DELA

Föglöbor rasar mot sparkrav

– Turlista på Embarsundsfärjan innebär stora problem för oss. För skolskjutsarna, pendlare, mjölkbilen och företagarna.
Invånarna på Föglö Vargskär protesterar mot landskapets sparförslag genom namninsamling och uppvaktning av regeringen.
För att spara ungefär 10.000 euro per år planerar landskapsregeringen turlista för Embarsunds linfärja från och med nästa vecka, den 1 december. Enligt förslaget ska färjan avgå från Finholmasidan varje hel och halvtimme mellan klockan 6-22, förutom lunch- och matpaus.
I byarna på Vargskär protesterar invånarna kraftigt mot sparförslaget och får stöd av Föglö näringsnämnd. Nämnden konstaterar att turlistan ”förorsakar stora olägenheter för kommuninnevånarna och företagarna i kommunen”.


Eget förslag
Representanter för kommunen och byborna uppvaktade för två veckor sedan landskapsregeringen för att visa sitt missnöje, men Föglöborna gav även egna förslag på hur inbesparingar kan göras.
Kommunen föreslår ett samarbete mellan vägstationen i Granboda by och linfärjan. I stället för extra vikarier för färjförarnas semestrar skulle anställda vid vägstationen rycka in.
”Behovet att anställa extra personal skulle bli klart lägre och inbesparingar på 10.000 euro skulle ske genom denna resursomfördelning inom vägunderhållsenheten i Föglö.” skriver nämnden i sitt protokoll.


Protestlista
Representanter från Vargskärs byalag deltog också i uppvaktningen och lämnade över en skrivelse där man listat sina argument mot en tidtabell på linfärjan, se skild faktaruta.
Nötöbon Stefan Eriksson startade även en protestlista mot förslaget och samlade snabbt cirka 125 underskrifter.
– Och många fler namn skulle jag ha fått. Inbesparingen som görs står inte i relation till den olägenhet som tidtabell innebär. Det kanske låter som en bagatell att vänta en halvtimme, men färjan är jäkligt viktig för oss som bor här, säger han.


Vill ha bro
Stefan Eriksson berättar att sparförslaget väkt upprörda känslor på Föglö och företagare på Vargskär, till exempel Karins ridskola, har utryckt stor oro för hur tidtabellen skulle påverka deras verksamhet.
– Det är omöjligt att få en tidtabell för linfärjan som skulle klaffa, till exempel med södra linjens färja, Föglölinjens färja, mjölkbilens rundtur och skolskjutsarna, säger Stefan Eriksson.
I sin skrivelse föreslår Vargskärs byalag att landskapet istället skulle utreda möjligheterna att bygga en bro över Embarsund.
Är broförslaget seriöst menat?
– Absolut, det är dit vi vill komma. Det här är Ålands kortaste färjrutt, med cirka 200 meter mellan bommarna. Det finns redan kalkyler för en bro, om jag minns rätt skulle den tjänas in på tio år.
Enligt landskapets förslag skulle den nya tidtabellen utvärderas nästa höst.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax