DELA

Föglö vill ha lokal postsortering

Sortering av post på Föglö igen för att göra postgången snabbare, det anhåller Föglö kommun om hos Posten.
Postkontoret på Föglö drogs in den fjärde maj i år. I och med detta så flyttades även sorteringen av posten till terminalen i Jomala Sviby. Sorteringsflytten ställde till bekymmer för den interna posten på Föglö, som nu blir fördröjd med åtminstone ett dygn.
På sitt senaste möte behandlade kommunstyrelsen frågan och i protokollet beskriver man hur sorteringen fungerade förut:
”Brev som lämnats till posten före klockan 11.00 delades ut samma dag inom Föglö och brev som inlämnats efter det delades ut följande dag. För kommunens del betyder det bland annat att möteskallelserna nu kommer till mottagarna en dag senare, samt att Föglöbladet skall skeppas från Föglö till fasta Åland och sedan i retur för utdelning på Föglö.”

Erbjuder lokal
På Föglö erbjuder man sig nu därför att ordna utrymmen för postsortering i någon av kommunens fastigheter.
Kommunen har även tidigare kontaktat postens ledning i denna fråga och då fått nej till lokal sortering. Men nu görs en formell förfrågan till Posten Åland, med en begäran att beslutet att flytta sorteringen kunde omprövas ”för att inte servicen skall försämras radikalt speciellt för postgången inom Föglö”.
Postkontorsverksamheten på Föglö sköts numera av Föglöbutiken, som fungerar som postombud sedan 5 maj.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax