DELA

Föglö vill ha landskapets holmar

Föglö kommun fick avslag på sin anhållan om att få överta några holmar i kommunen av landskapet.
– Det är gamla fiske- och jaktholmar som Föglöbor nyttjar, säger Föglös kommundirektör Niklas Eriksson.
Det blev ett nej från landskapets sida för Föglö kommuns anhållan om att få ta över landskapets områden Östra Ranterna i Björsboda och Skarv skärgård.
Det är gamla jakt- och fiskeholmar utanför Föglö som används av mestadels Föglöbor. Föglös kommundirektör Niklas Eriksson berättar att det områdena inte sköts om och ifall kommunen skulle överta ansvaret för dem skulle man bland annat kunna rusta upp en stuga som finns på en av holmarna.
– Det skulle vara en praktisk lösning.
Landskapsregeringen konstaterar att det inte framkommit något sådant i kommunens anhållan som skulle få dem att ändra på sitt principbeslut från 1992 angående förvaltning av fast egendom.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds