DELA

Föglö vidhåller utträde ur Mise

FÖGLÖ. Från och med nästa år ska en lokal entreprenör sköta Föglös sophantering. Om styrelsens förslag fastställs går man ur Mise till årsskiftet.
Som Nyan tidigare berättat har Föglö kommun sagt upp sitt avtal med Ålands miljöservice, Mise, per den 31 december 2010. Detta skulle enligt tidigare beslut verkställas om vissa villkor inte var uppfyllda i slutet av juni år. Under sommaren har en arbetsgrupp tagit fram ett alternativ för kommunens sophantering.
I sin skrivelse till kommunstyrelsen föreslår man att en lokal entreprenör anlitas för skötsel av återvinningsstationerna såväl som bemanning av återvinningscentralen. Samma entreprenör ska också mot beställning hämta avfall från kunden.
Det är upp till fastighetsägarna att införskaffa kärl av rätt typ, både för brännbart avfall och för organiskt, om egen kompost inte finns. Tömningsintervallen föreslås efter genomläsning av byggnads- och tekniska nämnden vara allt mellan varannan vecka till max var åttonde vecka.

Enligt förslag
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste möte att verkställa uppsägningen hos Mise och övergå till egen sophantering enligt arbetsgruppens förslag. Det betyder att istället för Mise blir byggnads- och tekniska nämnden kommunal renhållningsmyndighet. Senast inom december månad ska avtal tecknas med en entreprenör.
Det är nu upp till fullmäktige att fastställa beslutet.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax