DELA

Föglö säger upp avtalet med Mise

– Vi säger upp avtalet den 31 december 2009. Men om våra villkor uppfylls kan vi tänka oss att fortsätta inom kommunförbundet.
Det säger fullmäktiges ordförande Ethel Sundblom.
Den framtida sophanteringen har diskuterats aktivt hela hösten inom den kommunala förvaltningen på Föglö. Detta efter att byggnads- och tekniska nämndens ordförande Stig Fellman motionerat om att kommunen skulle lämna kommunförbundet Ålands miljöservice, Mise, så snabbt som möjligt.
Efter omröstning i nämnden, informationsbesök av Mises verksamhetsledare Fredrik Karlsson och omröstning i kommunstyrelse behandlade kommunfullmäktige frågan på sitt möte i torsdags.

Listar villkoren
– Fullmäktige gick på styrelsens förslag, så vårt beslut blev att säga upp avtalet nu för att kunna gå ur om ett år. Men om Mise uppfyller de krav vi ställer före utsatt deadline kan vi tänka oss att fortsätta vara med. Men det är ju upp till förbundsstämman att bestämma och de vill ha oss tillbaka, säger kommunfullmäktiges ordförande Ethel Sundblom.
Villkoren som Föglö ställer är bland annat att grundavgiften ska justeras utifrån hushållens storlek, att Mise ska klara sig helt utan drifts- eller kapitaltillskott från kommunerna, att städningen runt de obemannade återvinningsstationerna sköts bättre, att de obemannade återvinningscentralerna blir kvar och att sophanteringen löses under turistsäsongen.
Kravet är att villkoren ska vara uppfyllda vid vårens förbundsstämma eller senast den sista juni 2010.
Därtill ska en ny arbetsgrupp utarbeta ett förslag för hur sophanteringen kan skötas på Föglö, även utan Mise.

En röstade mot
Var fullmäktige enigt i sitt beslut?
– Det krävdes omröstning. En ledamot, Marianne Jansson, röstade mot styrelsens förslag att lämna Mise. Och en ledamot, Leif Eriksson, lade ner sin röst, säger Ethel Sundblom.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax