DELA

Föglö gör film inför sitt 775-årsjubileum

Kommunstyrelsen i Föglö vill göra en film inför kommunens 775-årsjubileum som inträffar 2016.
Från början hade kommunstyrelsen planer på att ge ut en fjärde Föglöbok i samband med jubiléet, men efter diskussion med Föglö hembygdsförenings ordförande Eva Nyberg kom man på andra tankar. I ett protokoll skriver kommunstyrelsen att Nyberg konstaterat att Föglö är den åländska kommun som dokumenterats mest i böcker, till exempel i Föglöböckerna, de olika museitidskrifterna, alla hembygdsföreningens årliga tidskrifter ”Gammalt och nytt” och i Håkan Skogsjös dokumentation av familjer och gårdar på Föglö.
– En idé som hon bollar över till kommunen är om det kanske vore roligare med en film som till exempel kunde skildra ett skärgårdssamhälle i förändring genom till exempel en mix av intervjuer med människor i dag, tillbakablickar med stillbilder och så vidare, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.
På sitt senaste möte gick kommunstyrlelsen inför att satsa på en film istället för en bok.
Medel för ändamålet tas upp från tidigare överskott och därtill söker kommunen bidrag från olika organisationer som Ålands Kulturdelegation, Svenska Kulturfonden med flera.
– Utsikterna att erhålla bidrag torde vara goda för ett dylikt, unikt, projekt, tror styrelsen.
Kommundirektören får nu i uppdrag att kontakta en projektledare/filmare så att man kan tillsätta en sådan på nästa styrelsemöte. På första styrelsemötet nästa år ska en projektkommitté tillsättas.

Malin Lundberg