DELA

Föglö dryftar förändrat skolår

Förskjut skolåret med två veckor så att höstterminen inleds i september och vårterminen avslutas vid midsommar.
Ett initiativ till en ändring av skollagen diskuteras just nu på Föglö.
I dag börjar elevernas skolarbete i augusti och slutar senast den 8 juni. Det vill Föglös kommundirektör Niklas Eriksson ändra på. I ett förslag till kommunstyrelsen räknar han upp flera nackdelar med det nuvarande systemet.
– Runt om i Europa är semestermånaderna i huvudsak juli men framförallt augusti. Följden är att få numera har (eller kan ha) semester i juni. Turistsäsongen förskjuts också alltmer från juni till augusti, skriver Eriksson bland annat.
Följden blir att barn i grundskoleåldern tvingas bli lämnade ensamma hemma en stor del av sommaren då föräldrarna inte kan ta ut semester i juni månad.
Även de äldre ungdomarna påverkas, anser kommundirektören. I början av sommaren går många arbetslösa då det inte finns behov av sommarvikarier och när de börjar skolan i mitten av augusti pågår turistsäsongen för fullt.
– För ett samhälle som Ålands, som trots allt är relativt beroende av turistnäringen och omvärlden, borde det finnas ett intresse att anpassa förhållandena till verkligheten och ge möjlighet att förlänga till exempel turistsäsongen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman