DELA

Föglö deltar i barnskyddsjour

FÖGLÖ. Kommunen deltar i försöket med en gemensam barnskyddsjour, under tiden 1.1.2008–31.12.2009, det beslöt fullmäktige på sitt senaste möte.
Det var våren 2006 som 14 kommuner vände sig till kommunförbundet med en begäran om att förbundet skulle utreda och planera en gemensam socialjour för de åländska kommunerna. Utredningen blev klar hösten 2006.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en effektivare kommunal service inom den sociala sektorn genom samarbete mellan kommunerna. Socialnämnden i Föglö har redan tidigare konstaterat att verksamheten med socialjour är lagstadgad och att kommunen inte själv har möjlighet sköta detta åliggande. (ab)