DELA

FN-talesman tror på åländsk flyktinghjälp

Åland har bra möjligheter för integration av flyktingar.
Det säger Markku Aikomus, FN:s flyktingorgan UNHCR:s talesperson för norra Europa.
Och i år har Finland lovat att ta emot fler kvotflyktingar än vanligt.
Senast Åland tog emot kvotflyktingar var 2008, då ett tjugotal människor fick uppehållstillstånd här. Under hösten och vintern har debatten om huruvida man bäst hjälper flyktingar på plats i deras hemländer eller genom att ge dem uppehållstillstånd här, gått het.
Nya Åland kontaktade UNHCR (United States High Commissioner for Refugees), som är FN:s flyktingorgan och jobbar med att hjälpa flyktingar – både akut för att rädda liv, men också mera långsiktigt genom att sköta registrering och ge stöd och råd om asylansökningar. Det är också UNHCR som väljer ut vilka personer som är i så akut behov av hjälp att de ska klassas som kvotflyktingar och få möjlighet till uppehållstillstånd i till exempel Finland.
Markku Aikomus är organisationens talesperson för de nordiska och baltiska länderna. Han säger att människor i till exempel Europa ofta har uppfattningen att de flesta flyktingar kommer till just våra länder.
– Men det är inte korrekt. 80 procent av världens flyktingar befinner sig i något av utvecklingsländerna.
När det gäller Syrien har två miljoner människor tvingats på flykt från sitt hemland. De allra flesta befinner sig i grannländerna.
– Det är de länderna som får bära den största bördan och de är de som är minst förberedda att göra det eftersom de har stora sociala och ekonomiska problem. I Libanon till exempel, utgörs 15 till 20 procent av befolkningen i dag av syriska flyktingar. De här länderna har varit otroligt generösa och hållit sina gränser öppna. Genom att göra det har de räddat liv.
Hur mycket hade det hjälpt om Åland tog emot 20 syriska flyktingar?
– Det hade absolut hjälpt. Det skickar också en tydlig signal till andra regioner i samma situation som undrar om man borde ta emot flyktingar eller inte. Om Åland gör det betyder det väldigt mycket både för dem som kommer, men också som motivation för andra genom att vara ett gott exempel. Och jag tror att det finns goda integreringsmöjligheter på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén