DELA

Flythalaren för farlig för Finland

Konsumentverket har låtit testa flythalare och beslutat att de ska förbjudas från och med den 1 juli 2009.
Flythalare förbjuds från och med 1 juli 2009 har Konsumentverket bestämt.
Redan från och med den 1 september måste de som säljer flythalare uppfylla vissa krav:
n flythalaren eller förpackningen som den säljs i måste förses med en varningstext där det står att flythalaren inte är ett tillräckligt skydd om man hamnar i vattnet utan man bör använda flytväst eller annat motsvarande i kombination med halaren.
n där flythalaren säljs måste det också finnas tydlig information om detta.
n personalen där flythalare säljs måste därutöver ge muntlig information om flythalarens egenskaper i samband med presentation och försäljning av halaren.
n samma information måste även ges i samband med marknadsföring av flythalare.


Falsk säkerhet
Orsaken är att flythalare inte är så säkra som man hittills har trott. De ger användaren en falsk känsla av säkerhet, enligt Konsumentverket. Användarna tror att den fungerar som en räddningsdräkt.
Efter en drunkningsolycka utanför Kotka 2004 där två fiskare omkom trots att båda hade flythalare beställde Konsumentverket en undersökning.
De brister som Konsumentverket tagit fasta på är att flythalaren blir tung och otymplig när den fylls med vatten. Genom halshål, linningar och fickor kan vattnet ta sig in. Tyngden gör att det är omöjligt att ta sig upp i en båt eller upp för hala klippor. Det är även svårt att röra sig och simma med en vattenfylld flythalare. När huvan är korrekt påsatt hindras andning, hörsel och syn och det anser Konsumentverket vara en nackdel.


Flyter för bra
En av de stora nackdelarna med flythalaren är enligt Konsumentverket att den har samma flytförmåga i hela halaren. Det betyder att du hamnar i vågrätt läge i vattnet och vågorna kan slå över ditt ansikte. Flythalaren var inte heller så varm som man ansåg att den borde vara.
Den största faran med flythalare är att de ger en falsk känsla av säkerhet, sägs det. Redan 2006 togs på Finlands initiativ flythalare bort från listan över produkter som är säkerhetsmärkta enligt internationell standard.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax