DELA

Flygplatsen har god beredskap redan idag

Nya Åland rapporterade igår om svenska haverikommissionens kritik av beredskapen på Mariehamns flygplats.
Finavia Ab svarar att de gärna tillhandahåller utökad service, men att det är en kostnadsfråga.
Eftersom Mariehamns flygplats var stängd natten den 2 december 2008 när fartyget Sea Wind brann försvårades räddningsarbetet, menar svenska haverikommissionen i en rapport. Kommissionen skriver att beredskapen på flygplatsen bör höjas för att underlätta räddningsarbetet vid större sjöolyckor i framtiden.

Krävs resurser
Flygplatschef Tanja Sabel är medveten om önskemålen, men påpekar att det i grund och botten är en kostnadsfråga.
– Vi tillhandahåller gärna utökad service men då krävs det mera resurser för att kunna anställa fler, säger hon.
Flygplatsen ägs av Finavia Ab som har lönsamhetskrav liksom vilket annat företag som helst. Den beredskap som idag tillhandahålls är inom ramarna för gällande regelverk.
– Antingen krävs det ett skärpt regelverk för beredskap eller att någon går in och betalar för den utökade servicen, säger Tanja Sabel.

Kort beredskapstid
I hela Finland är det bara Helsingfors samt Åbo flygplats som har jour dygnet runt. Tanja Sabel håller med om att Åland också kunde ha behov av den beredskapsnivån, men understryker att man är väl förberedd för olyckor redan idag.
– Alla våra flygledare bor på flygplatsens område och kan ta sig hit med väldigt kort varsel. Beredskapstiden i nödsituationer är väldigt kort, säger hon.

Diskussionen fortsätter
Svenska haverikommissionen tycker ändå att mer kunde göras. Det handlar om var man lägger ribban, menar Tanja Sabel.
– Det här är ju en intressant fråga som vi får fortsätta att diskutera med alla parter. Vi är helt klart positiva till att utöka bemanningen. Säkerhet är inget vi tummar på. Ålänningarna behöver inte känna sig otrygga.

Axel Kronholm

axel.kronholm@nyan.ax