DELA

Flygklubben siktar mot skyn

Den åländska himlen har fått ett nytt inslag. Ålands flygklubb testflyger sitt eget ultralätta plan.
Ålands flygklubb har inlett provflygningar med det ultralätta flygplan som klubben med gemensamma krafter köpt och byggt ihop.
Flygningarna pågår för fullt och syftar till att få planet godkänt för flygningar i klubbens regi.

Testar verkliga prestanda
Under testflygningarna provas och kalibreras instrumenten i planet. Fyra personer är engagerade i flygningarna, som görs med två man åt gången: den ena styr planet medan den andre utför mätningarna.
– Styrhastigheter och sjunkhastigheter kontrolleras med GPS och tidtagning för att se att alla utslag är korrekta. Vi kontrollerar också den verkliga farten gentemot den av planet indikerade farten, berättar hangaransvarige Tommy Andersson.

Omfattande projekt
Flygplansprojektet har kostat klubben 30.000-40 000 euro och många arbetstimmar. Medlemmarna har själva gått i borgen för ett lån, och klubben har sponsrats av Paf. Man letar med ljus och lykta efter fler sponsorer så att borgenärerna kan lösas från lånet.
– Det har varit ett fantastiskt samarbete. Vi vill svetsa samman klubben och få igång verksamheten, och det har vi lyckats med bravur med. Parallellt har vi utbildat i flygteori för certifikat tillsammans med en svensk flygskola, på distans. Det är stor efterfrågan på flygkurser, säger Andersson.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson