DELA

Flygfyren i sikte igen

En arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla idén om flygfyrens möjlighet att utvecklas till ett folkobservatorium. Arbetsgruppen skall under våren formulera en projektplan.
– Kumlinge passar perfekt för stjärnskådning då det inte finns något störande ljus här. Men kommunen har också intressant och spännande natur som vi vill ta fasta på i projektet, berättar kommunstyrelsens ordförande Mia Hanström.
I måndags hölls ett öppet möte i Kumlinge skola för alla som vill diskutera hur man skall gå vidare med projektet. Under mötet tillsattes en arbetsgrupp som skall arbeta fram ett utkast till en projektplan och hitta en juridisk huvudman till projektet. Arbetsgruppen består av Mia Hanström, Daniel Anderberg, Alice Persson, Tuomo Särkikoski, Monika Hellberg och Katja Hagfors.
– Det finns fortfarande utrymme för fler personer i arbetsgruppen om någon är intresserad, säger Mia Hanström.

Josefin Sonck
(praktikant)