DELA

Flygfältet funkar under arbetsstopp

Medlemmar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, lägger ner arbetet i dag mellan klockan 12 och 18. Från Finavia meddelar man att trafiken via Mariehamns flygplats kommer att skötas av ”närvarande personal och chefskrafter” under den aktuella tiden.
”Vi kommer inte i något skede att pruta på flygsäkerheten, men förseningar är möjliga.” skriver Finavia i sitt pressmeddelande.
Liknande upplägg gäller för flygplatsen i Åbo, medan flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats kommer att skötas i full utsträckning.
Utanför arbetsnedläggelsen fungerar samtliga Finavias flygplatser som normalt och flygen ska gå enligt tidtabell.
Genom att lägga ner arbetet vill förbundsmedlemmarna visa att man motsätter sig regeringens förslag att sälja de statliga bolagen. Man riktar sig således inte mot arbetsgivarna genom aktionen, utan mot statens ägarpolitik. (ab)