DELA

Flitpengen nere i tre miljoner

Utgående från de slutliga uppgifterna för skatteåret 2008 får Åland tillbaka drygt 3,1 miljoner euro i skattegottgörelse. Ålandsdelegationen tar beslut om det exakta beloppet den 16 december.
När ålänningarna och de åländska företagen betalar mer än 0,5 procent av landets direkta skatter får Åland tillbaka överstående belopp som en flitpeng. Skatteåret 2007 var skattegottgörelsen 24 miljoner euro.
I början av nästa år betalas pengar ut för 2008. Landskapsregeringen och Åsub har befarat att summan kommer att minska till tre miljoner, medan andra inte trott att raset blir fullt så stort.
Enligt de slutliga siffrorna över inbetala skatter i landet verkar landskapets beräkningar stämma.
Till grund för Nyans uträkning ligger skatteförvaltningens färska uppgifter. Utifrån dem kan man räkna ut en preliminär skattegottgörelse för Åland. Ålandsdelegationen fastställer dock det slutliga beloppet.


Samfundsskatt rasar
Totalt har Åland betalat cirka 68,9 miljoner euro i skatt. Det handlar bland annat om statsskatt, samfundsskatt och källskatter. Totalsumman för hela riket är drygt 13,1 miljarder. 0,5 procent av den senare – exakta – summan är cirka 65,8 miljoner. Åland får därmed tillbaka lite över 3,1 miljoner euro i flitpeng.
Skatteintäkterna till Åland har alltså minskat stort. Noterbart är att inkomsterna från den åländska samfundsskatten sjunkit med över 50 procent till 17,8 miljoner euro.


Endast preliminärt
Ålandsdelegationen tar beslut om storleken på skattegottgörelsen i mitten av december. I delegationen sitter landshövding Peter Lindbäck.
– Jag får det till samma summa men jag vill inte föregå Ålandsdelegationens beslut. Först den 16 december vet vi det slutliga beloppet, är hans kommentar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax