DELA

Flitpeng på 19,8 miljoner

Ålandsdelegationen har fastställt flitpengen för 2009. Den blir lite högre än väntat och landar på nästan 19,8 miljoner euro.
När ålänningarna och de åländska företagen betalar mer än 0,5 procent av landets direkta skatter får Åland tillbaka överstående belopp som en skattegottgörelse eller ”flitpeng”. Summan betalas ut med två års fördröjning.
– 2009 betalade landskapet Åland 0,65 procent av hela landets statsskatt, säger Ålandsdelegationens ordförande Peter Lindbäck.
I landskapets budget för 2011 är flitpengen beräknad till 19,5 miljoner euro. Nu blir det alltså 300.000 mer.

Samfundsskatten ökar
Skattegottgörelsen räknas ut så här: Totalt betalade Åland cirka 71,4 miljoner euro i direkta skatter 2009 (68,9 år 2008). Det handlar bland annat om statsskatt, samfundsskatt och källskatter. Totalsumman för hela riket är 10,3 miljarder (13,1 miljarder 2008). 0,5 procent av den senare, exakta, summan är 51,67 miljoner euro. Åland får därmed tillbaka 19,77 miljoner euro.
Värt att notera är att inkomsterna från den åländska samfundsskatten har ökat från 17,8 miljoner euro till 23,4 miljoner.
– Åland är företagartätt och har många skattegivande aktörer, säger Peter Lindbäck.

annika.kullman@nyan.ax