DELA

Flisupphandling i Jomala får kritik

Jomala energi ab gjorde, enligt kommunen, inte några fel då man upphandlade om flisleveranserna.
Men konkurrerande flisleverantörer är missnöjda och tänker inte lämna några anbud i framtiden.
RS Bioenergi, Alandia flis&värme och Ålands skogsägarförbund är kritiska mot hur det kommunalt ägda bolaget Jomala energi ab har skött upphandlingen av sina flisleveranser.
I en skrivelse till kommunen anklagar de tre bolagen Jomala energi för att ha valt en på förhand vald leverantör. Då de i mars hörde sig för för att få information om anbudsförfarandet hade Jomala energis ledning meddelat att avtalet med den nuvarande leverantören, Carl Rundberg ab, hade förlängts med 3 år.
Då leveranserna utannonserades hade leveranstiden förkortats till 1,5 år. Tre anbud lämnades in, två av dem förkastades och Carl Rundberg ab godkändes som leverantör som den enda som uppfyllde kraven.
– Motiveringarna till förkastandet av anbuden är helt godtyckliga, skriver RS Bioenergi, Alandia flis&värme och Ålands skogsägarförbund.
Nu har kommunen undersökt upphandlingen närmare och kommit fram till att allting har gått korrekt till, Jomala energi ab har följt kommunens upphandlingsdirektiv.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen