DELA

Flest trafikolyckor i Rökerirondellen

Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen i Mariehamn. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås uppföljning av trafikolyckor i stan åren 2003-2008.
Av 1.013 olyckor har 141 inträffat i Rökerirondellen, som också vid tidigare undersökningar (1989-1996 och 1996-2002) varit mest olycksdrabbad.
– En stark bidragande orsak till detta är den stora trafikmängd som dagligen passerar rondellen, skriver Åsub.
Numera avlastas rondellen genom smitfilen till Lemlandsvägen, vilket kanske syns i statistiken vid nästa uppföljning.
Den gatusträcka som har högst skadevikt per kilometer, som det heter, är Nygatan där 49 olyckor inträffat, varav 46 med enbart egendomsskada, 2 med lindrig personskada och 1 med dödsfall eller allvarlig personskada.
På Norragatan har det varit fler olyckor, men nästan bara backningsolyckor i samband med parkering.
Av totala antalet olyckor är det cirka 16 procent som resulterat i personskada eller dödsfall. I cirka 13 procent av sådana olyckor är antingen fotgängare eller cyklister involverade.
Den vanligaste typen av olycka var påkörning bakifrån, nästan 32 procent.
Undersökningen grundar sig enbart på material från Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, varför Åsub konstaterar att det finns ett mörkertal av olyckor som inte syns i uppföljningen. Hur stort detta är kan man inte uppskatta. (ms)