DELA

Flera vill bevara gamla telegrafen

Rör inte det gamla telegrafhuset!
Det är kontentan i tre anmärkningar som har lämnats in mot förslaget till ny stadsplan för Magazintomten.
Landskapets museibyrå, byggnadsvårdssällskapet och mariehamnarna Folke Wickström och Jerker Örjans har lämnat in anmärkningar mot förslaget att häva k-märkningen för den gårdsbyggnad, det gamla telegrafhuset, som står på den så kallade Magazintomten i korsningen mellan Torggatan och Nygatan i Mariehamn.
Folke Wickström, före detta stadsarkitekt i Mariehamn, motiverar sin och Örjans anmärkning med att det handlar om en principsak.
– K-märkningen betyder att huset har ansetts vara så kulturhistoriskt värdefullt att det bör bevaras med stöd av byggnadslagen, säger han.
– Enligt lagen får huset då bara rivas om force majeure föreligger, det gör det inte i det här fallet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen