DELA

Flera processer väntar efter Seléns protester

Flera juridiska processer väntar Crosskey om huvudförtroendemannen Gustaf Seléns tjänst flyttas från Åbo till Åland.
Selén hävdar att bolagsledningen vill bli av med honom.
Crosskeys samarbetsförhandlingar är nu slutförda, och precis som huvudförtroendemannen Gustaf Selén – som jobbar på företagets Åbokontor sedan många år tillbaka – befarade redan tidigare så har ledningen beslutat att flytta hans tjänst till Mariehamn, ett byte som han har sagt nej till.
Han hävdar att Crosskey inte har kunnat ge någon hållbar motivering till varför hans tjänst flyttas.
– Man har bara hänvisat till någon luddig effektiveringssynergi. Vi har begärt en kalkyl som visar att flytten är motiverad, men man har vägrat visa den. Nu har man medgett att det inte finns någon sådan kalkyl, säger han som menar att det inte spelar någon roll var han fysiskt befinner sig när han jobbar.
Huvudförtroendemannen har en särställning och är den som enligt regelverket sägs upp sist. Selén lämnar över den delen av ärendet till facket som ska utreda hans fall.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre