DELA

Flera konsekvenser då räddningsverket sparar

Försenade insatser vid eldsvådor och risk för att räddningsverket töms helt på personal.
Det är några av konsekvenserna då staden sparar i räddningsverksamheten.
Efter årsskiftet har Mariehamn inte längre pengar för nuvarande beredskapsstyrka och service inom räddningsverket.
Man har redan fattat beslut om att dra ner bemanningen under vardagsnätter till en miniminivå som innebär att en brandförman och fem brandmän/ambulanssjukvårdare är i tjänst. Nu föreslår infrastrukturdirektör Kai Söderlund att det också under helgnätter skall vara minimibemanning på räddningsverket.
Räddningschef Thomas Mattsson har gett utlåtande över förslaget och konstaterar att det får konsekvenser.
Om det börjar brinna i ett hus då den första ambulansen är upptagen måste stegbilen och skyliften lämnas kvar till personal i jour eller Strandnäs FBK kan hämta den.
– Tiden för när skyliften kan påbörja räddningsarbete kan då i vissa ogynnsamma lägen uppgå till 20 minuter från larm, skriver Mattsson.
Andra konsekvenser är att brandstyrkan splittras och insatsen försenas med ett par minuter eftersom den ena av rökdykarna inte kan åka med i släckningsbilen. Det finns också risk för att ingen blir kvar på räddningsstationen om det uppstår en situation då tre ambulanser måste rycka ut samtidigt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen