DELA

Flera jäv kring De gamlas hem

Vårdchefen är jävig, ekonomichefen likaså – och kanske också styrelsens ordförande som är kusin med ekonomichefen.
Det blir inte lätt för De gamlas hems ledning att bereda den nya behandlingen av Berit Lindqvists ärende.
I går berättade Nya Åland att Berit Lindqvist, De gamlas hems tidigare föreståndare som blev uppsagd under pågående prövotid i maj 2008 för att hon kritiserat förvaltningschefen i ett brev till förbundsstyrelsen, har fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Uppsägningen gick till på formellt fel sätt och en arbetstagare får inte diskrimineras på grund av åsikt, var slutsatsen i beslutet.
Hon har för avsikt att gå tillbaka till sitt forna jobb så fort som möjligt.


Inte överraskad
Harry Jansson, som efterträdde Birgitta Sirén som styrelseordförande under den turbulenta våren, läste igenom HDF:s beslut på onsdagskvällen.
– Jag är inte överraskad alls över domen som sådan. Vi visste att formella fel hade begåtts. Förvaltningschef Solveig Jansson var jävig när hon deltog i styrelsens möte trots att hon hade en pågående konflikt med Berit Lindqvist och styrelsen följde inte den formella gången när hon inte blev hörd.
Det finns ytterligare en komplikation som styrelsen nu får grubbla på. Frågan om jäv.
Det har redan konstaterats att Solveig Jansson inte borde ha deltagit i styrelsens möte i juni 2008. Hon är alltså utesluten från den beredning av ärendet som nu ska påbörjas. Kerstin Wikgren är likaså utesluten eftersom hon har ett klart egenintresse i ärendet. Det innebär att de personer som normalt bereder ärenden till styrelsen inte kan göra det.


Jansson själv jävig?
Dessutom är det frågan om ifall Harry Jansson, som är följande i tur att bereda ärenden, också är jävig.
– Jag är kusin med Solveig Jansson. Själv tänker jag hävda att jag inte är jävig för jag vill inte undandra mig ansvaret. Frågan avgörs av styrelsen tillsammans.
Styrelsen hade möte i går.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE