DELA

Flera helt nya ministar i Gunells regering

Det nyvalda lantrådet Camilla Gunell (S) lämnade vid 11-tiden över sin lista på ministrar till lagtingets vicetalman Gunnar Jansson (Lib).
Ministrarna är Roger Nordlund (C), vicelantråd och finansminister med ansvar för sjöfartsfrågor, Gun-Mari Lindholm (Ob), kansliminister Veronica Thörnroos (C), trafikminister med ansvar för frågor om el, energi, radio, tv och IT, Carina Aaltonen (S), social- och miljöminister Fredrik Karlström (Ob), näringsminister, Johan Ehn (M), utbildnings- och kulturminister. (ns)