DELA

Flera gupp på Ålandsvägen

Mariehamns stadsstyrelse godkände i torsdags en ombyggnad av Ålandsvägen. I det godkända förslaget finns en gupp i varje korsning mellan Ålandsvägen och Esplanaden. Totalt blir det fem nya korsningar som får en gupp.
Ärendet har diskuterats flera år och i förra årets budget ingick medel för etapp ett.
– Det förslag som nu godkändes är likt det ursprungliga förslaget, men höjningen på gupparna har ändrats. De har gjorts mer sluttande i det här förslaget, säger stadssekreterare Bjarne Pettersson.
Guppet i korsningen Ålandsvägen-Skillnadsgatan har fått många klagomål för att den är för hög, Bjarne Pettersson hoppas att de planerade gupparna blir lägre.
– Min förhoppning är att de blir mer biltillgängliga.

Etapp för etapp
I årets budget anslås medel för att inleda ombyggnaden.
– Om det här förslaget blir godkänt i stadsfullmäktige kan vi sätta igång direkt eftersom medel finns anslagna. Vi får ta det avsnitt för avsnitt och i så lämpliga etapper att trafiken inte blir onödigt lidande, säger Bjarne Pettersson.
Ombyggnaden är nödvändig för att förbättra trafiksituationen och för att försköna stadsbilden och öka trivseln för de boende längs Ålandsvägen, heter det i protokollet.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax