DELA

Flera frågetecken kring nya landbaserade fiskodlingen

Vilka är jordbrukarna som ska ta hand om slammet från odling och slakt? Och på vilka grunder har utsläppspunkten för processvattnet valts i havet?
Frågetecknen är flera kring den planerade fiskodlingen i Eckerö.
Boende i området har frågor kring bland annat slakteriet och processvattnet som släpps ut i havet efter reningen. Också miljöbyrån ställer frågor i sitt utlåtande till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM
– Vi har begärt och fått kompletteringar till bolaget Fifax ansökan om miljögranskning för verksamheten. Vårt beslut kommer så småningom, säger handläggare Mats Westman på ÅMHM.


Vattenstämma
ÅMHM ska gå igenom kompletteringarna som lämnades in i början av september.
– Efter det ska vi troligen hålla ett möte med bolagets företrädare för att se om vi behöver ytterligare uppgifter, säger han.
Något som var oklart ännu när kompletteringarna lämnades in den 5 september är att Storby byalag, som bestämmer över området där vattenintag och -utpumpning ska ske inte ännu har hållit sitt sammanträde. Enligt bolaget ska en extra stämma hållas före mitten av oktober.
Konkreta frågor som ställs av ÅMHM och av landskapets miljöbyrå i ett begärt utlåtande är om det är realistiskt att mängden kväve och fosfor blir så liten efter reningen som anges i ansökan, om det finns någon lista på jordbrukare som ska ta emot slammet som blir kvar efter reningen och på vilka grunder man valt ut platserna där processvatten tas in och renat processvatten släpps ut.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre