DELA

Flera församlingstjänster dras in

– Kaplanstjänsten, byråsekreterartjänsten och ungdomsarbetsledartjänsten i Finström-Geta församling bör dras in.
Förslaget som kyrkorådet lämnar till kyrkofullmäktige grundar sig i att man måste spara in 8000 euro i månaden för att få rätsida på sin ansträngda ekonomi.
Finström-Geta församling visar ett ekonomiskt underskott på 100.000 euro för 2007. Samtidigt har revisorerna gett kyrkorådet en anmärkning eftersom 11.730 euro i kollekt ännu inte har utbetalats.
Revisorerna bedömer att församlingens fria kapital är förbrukat för 2008, och de föreslår istället att kyrkorådet gör upp en balanseringsplan som löper över en tre års period.
Redan tidigare har kyrkorådet tillsatt en arbetsgrupp för att få rätsida på den ekonomiska situationen i församlingen. Arbetsgruppens förslag godkändes av kyrkorådet förra veckan.

Herden får två tjänster
Bland annat föreslår man att tre tjänster inom församlingen dras in. Kaplantjänsten, som för tillfället innehas av Heikki Turakka, dras in då Turakka går i pension hösten 2009. Byråsekreterarens arbetsuppgifter, som i dag köps in, överförs på ekonomichefen och ungdomsarbetsledaren sägs upp från och med maj-juni nästa år.
När kyrkorådet diskuterade förslaget i onsdags var det främst ungdomsarbetsledartjänsten som orsakade debatt. Man pratade till exempel ingående om möjligheten att bibehålla ungdomsarbetsledarens tjänst genom att samarbeta med andra församlingar.
Nuvarande kyrkoherden Michael Urch går i pension samtidigt som Turakka. Meningen är att den person som anställs då ska sköta både kyrkoherde- och kaplanstjänsten.
Man föreslår också att kantorstjänsten ändras från B till C-tjänst och att fastighetsskötartjänsterna, församlingsmästartjänsterna samt uppdragen som kyrkvaktare ses över.

Prästgården står tom
Geta prästgård ska säljas. Det bestämdes redan tidigare. Nu föreslår man dessutom att Finströms prästgård ska stå tom över vintern för att spara in på värmekostnader.
– Kyrkoherdens ämbetsrum kan flyttas till Mikaelsgården, skriver arbetsgruppen i sin rapport.
Värmekostnader i kyrkorna kan man också spara in på genom att hålla gudstjänster och förrättningar i församlingshemmen.
Slutligen föreslår man en höjning av kyrkskatten. Den bör enligt arbetsgruppen höjas från 1,85 procent till 2 procent.
Kyrkofullmäktige tar upp ärendet när de sammanträder den 16 oktober.

MALIN LUNDBERG