DELA

Flera ändringar i kaj 6-bygge

Tekniska ändringar har gjorts i det pågående bygget av kaj 6 jämfört med handlingarna.
– Vi har uppmärksamgjorts på ändringarna efterhand och informerat nämnden, säger infrastrukturdirektör Kai Söderlund.
Hamnchef Leif Ahlqvist berättar om en del av de tekniska ändringar som gjorts under resans gång.
Bland annat har stålpålarna som slagits ner i vattnet skarvats på plats. Enligt handlingarna ställs krav på röntgenundersökning av skarvarna ifall man vidtar en sådan åtgärd, och enligt Ahlqvist finns det papper på att skarvarna har röntgats.
– Varje påle är besiktad av vår byggkontrollant och röntgad på plats. Pojkarna som bygger kan det här systemet.
En annan förändring är att metoden när gjutningsarbeten för stålpålarna gjordes byttes ut mot en annan än den som slås fast i handlingarna.
– Man använde sig i stället av en undervattensgjutningsmetod. Man har helt enkelt ändrat från en godkänd metod till en annan av praktiska orsaker.


Andra förankringar
Dessutom har förankringarna av stålpålarna i berget bytts ut jämfört med handlingarna.
– De här förankringarna är egentligen bättre, de har ett högre värde.
Nya Åland har försökt få kontakt med byggkontrollanten Sven-Erik Silvander för att höra närmare om de tekniska ändringarna, men i torsdags hade han så bråttom att han inte hann prata och i fredags var han på stugan med telefonen avstängd.
Frågan om de tekniska ändringarna gör att slutsumman stiger eller sjunker för staden förblir därför obesvarad i det här skedet.
– Vi har inte kommit så långt i diskussionen ännu, säger Leif Ahlqvist.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre