DELA

Fler ungdomar arbetslösa

Sedan 2009 har ungdomsarbetslösheten bland unga ökat stort på Åland.
Men i en nordisk jämförelse har Åland den lägsta arbetslösheten bland unga.
År 2008 var det sista året som det ännu var relativt låg arbetslöshet och god efterfrågan på arbetskraft. Därefter började arbetslösheten att öka som följd av den ekonomiska krisen.
Årsnivån på ungdomsarbetslösheten 2008 var 4,3 procent. I år blir siffran enligt preliminära uppgifter från Ams lite över 8 procent.
I oktober månad var 8,2 procent av de unga under 25 år arbetslösa (109 personer). Samma månad i fjol var siffran 7,7 procent.
Men i ett nordiskt perspektiv är den åländska siffran ganska låg. Enligt Nordisk statistisk årsbok som publicerades i går toppade Sverige 2012 listan med nästan 24 procent arbetslösa bland unga i åldern 15-24 år.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman