DELA

Fler undersökningar av Vårdöbron

Det blev tredje dagen gillt i debatten om Vårdöbron. Lagtinget är fortfarande djupt delat i själva sakfrågan om Vårdöbron ska renoveras eller om man borde bygga en helt ny bro. Men på grund av Gun-Mari Lindholms (MSÅ) klämförslag kan frågan gå vidare.

I dag enades alla partier om ett förslag om att bron ska undersökas. Nu remitteras ärendet till finans- och näringsutskottet.
– En balanserad kompromiss, säger finansminister Roger Nordlund (C) till Nya Åland.
– Det här är helt okej för oss, säger Mats Perämaa (Lib).
Enligt klämmen ska landskapsregeringen i skyndsam ordning undersöka den nuvarande brons bärande konstruktioner.
Hur tidtabellen för undersökningarna ser ut är ännu oklart. Under brodebatten har det ändå framkommit att det måste vara isfritt då undersökningarna görs.


Läs mer i morgondagens Nya Åland.

Annica Lindström
annica.lindstrom@nyan.ax