DELA

Fler studieplatser i Ålands gymnasium

Till hösten utökas antalet studieplatser inom gymnasieutbildningen med 22. Målet är att samtliga sökande ska ha en studieplats i landskapets skolor.
Vid Ålands lyceum blir platserna 18 fler än i dag medan utbildningsprogrammen inom samhälleliga och sociala sektorn samt inom social och hälsovård får två studieplatser vardera.
Ålands gymnasium har tidigare getts i uppdrag att planera upplägget på en ettårig yrkesstart inför höstterminen. Yrkesstarten är en ettårig utbildning som förbereder studerande inför framtida studier på ett yrkesutbildande program.
Totalt finns nu 510 platser att söka inom gymnasieutbildningen och vid Ålands folkhögskola. I juni ska det totala utbudet av studieplatser utvärderas. Därefter tar landskapsregeringen ställning till om det behöver vidtas ytterligare åtgärder. (ak)