DELA

Fler sov på åländska hotell

Antalet övernattningar på de åländska hotellen ökade under fjolåret. Mest ökade antalet gäster från andra länder än våra grannländer Sverige och Finland.
Totalt registrerades nästan 178.900 övernattningar i fjol.
Av de personer som övernattande i landskapet under 2009 var nästan 48 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige, visar statistiken som Åsub sammanställt. Dessa gäster stannar i genomsnitt mellan en och två nätter på Åland, medan övernattare från andra länder oftast stannar närmare tre nätter i landskapet.
Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, knappt 83 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 17 procent av övernattningarna. Juli var som väntat den bästa månaden för hotellen utanför staden.
Av de övriga nordiska länderna ökade övernattningarna från Färöarna, Grönland, Island och Danmark men minskade från Norge.

Många från England
Övernattningar av gäster från övriga länder ökade med nästan 78 procent under fjolåret. Storbritannien stod för den största ökningen, med nästan 6.400 flera övernattningar under året jämfört med året innan. Även Spanien och Latinamerika visar stor ökning jämfört med 2008.
Av årets övernattningar skedde nästan 82 procent på grund av fritid och drygt 18 procent på grund av yrke. (ab)