DELA

Fler söker vård för getingstick

Det är inte bara antalet getingar som har ökat under sommaren. Också antalet personer som blivit stuckna är fler.
Jonas In de Betou, legitimerad läkare vid ÅHS akutmottagning, upplever att fler personer har sökt vård för getingstick i sommar än tidigare.
– Det skulle jag absolut säga. Vi har ingen statistik över det, men jag har en känsla av att det har varit fler.


Sticket inte farligt
Uppsöka vård är dock ingenting som man nödvändigtvis måste göra om man blir stucken.
– Det är inte sticket i sig som är farligt, utan om man utvecklar en allergisk reaktion efter sticket. Då behöver man fort uppsöka vård och få behandling med flera olika läkemedel.
Det värsta, enligt In de Betou, är att bli stucken på halsen i närheten av luftvägarna och svullnar upp.
– De som vet att de reagerar med att svullna upp ska vara extra försiktiga.
I papperstidningen får du veta hur du undviker getingar!

Maria Snellman