DELA

Fler pensionärer, färre unga 2010

Antalet invånare på Åland som är 65 år eller äldre har för första gången överstigit 5.000.
Och andelen invånare under 18 år har minskat.
Antalet ålänningar som är 65 år eller äldre ökade i fjol med 200 jämfört med 2009.
Det visar färsk statistik från Åsub, landskapet statistik- och utredningsbyrå. Totalt ökade Ålands befolkning med 273 personer i fjol.
De nyblivna pensionärerna är betydligt fler än de som avlider. Andelen av befolkningen som fyllt 65 steg från 17,8 till 18,4 procent. I Finland är andelen 17,5 procent och i Sverige 18,5 procent.
De yngre pensionärerna ökade mest i antal på Åland. Pensionärer i åldersgruppen 65 till 74 år ökade med 150 personer. Åldersgruppen 75 år eller äldre ökade med sextio personer.
Kvinnoöverskottet är stort i de äldre åldersgrupperna. Åttio procent av de ålänningar som fyllt 90 år är kvinnor. Åtta personer fyllde hundra år i fjol, sju kvinnor och en man.

43-åringar i topp
Den största årskullen på Åland i fjol var 43-åringarna, de som är födda 1967. De var totalt 457 personer. Den minsta årskullen under sjuttio år var 24-åringarna, som i fjol var 264 stycken.
Åldersgruppen 50–64 år ökade måttligt efter att ha haft en stor tillväxt under ett antal år. Åldersgruppen 30-49 ökade med femtio personer tack vare inflyttning.
18-29-åringarna ökade i antal eftersom relativt stora årskullar nu går ut i vuxenlivet. Nästan 360 personer blev myndiga i fjol.
Antalet barn under skolåldern ökade en aning men totalt minskade antalet invånare under 18 år. Deras andel av befolkningen sjönk från 20,5 till 20,1 procent. I Finland är procenten 20,2 och i Sverige 20,4. Andelen har fallit i båda länder. (pd)