DELA

Fler möjligheter för väljarna i Eckerö

Den stora nyheten i kommunvalet i Eckerö är att det rådande tvåpartisystemet bryts upp.
När Eckeröborna går till urnorna nästa månad har de 33 kandidater från fem listor, tre av dem i valförbund, att välja mellan.
Det som kännetecknat kommunpolitiken i Eckerö de senaste åren är tudelningen i två jämnstarka partiblock, centern och obundna. I det här valet har centern ingått valförbund med liberalerna och en fristående lista. Obundna har en egen lista, liksom socialdemokraterna.
Trots det har antalet kandidater minskat något jämfört med valet för fyra år sedan. Marie Löfström, fullmäktiges ordförande, konstaterar att många, särskilt unga vuxna med barn, inte anser sig ha tid med politiska uppdrag.
– Intresse finns nog, men man vill ha tiden till annat.
Den viktigaste frågan framöver, som hon ser det, är att kommunens reningsverk måste fås på grej.
– Ingen är stolt över att det inte fungerar bra. Det pratas om ledning till Lotsbroverket i Mariehamn, men för mycket pengar har satsats i vårt eget reningsverk för att det bara ska kunna stängas
En annan viktig fråga är servicehemmet Solgården som just nu byggs ut med sex rum.
– Eckerö har många invånare över 80 år. Utmaningen är att få allt att fungera bra.

Utbyggd KHS
En tredje fråga är hur man ska ställa sig till utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola som beräknas kosta 370.000 euro för Eckerö – trots att kommunens elevantal inte växer just alls. Också avfallshanteringen måste få en lösning under de kommande fyra åren, liksom de ökande kraven på kommunerna vad gäller lösningar inom den tekniska sektorn. Det kan eventuellt ske genom samarbete med andra kommuner.
Trots den partipolitiska tudelningen upplever inte Marie Löfström att det finns konflikter i kommunen.
– Vi är för det mesta överens i sakfrågorna.
Hon tycker att det fokuseras för lite på att Åland, och Eckerö, har det bra. Servicenivån är hög, inte minst i Eckerö.
– Visst finns det problem, men de är till för att lösas.

Går inte i taket
Det var kanske just på grund av den positiva inställningen som hon enhälligt utsågs till ordförande för fullmäktige för fyra år sedan, trots splittringen. Stämningen har blivit allt bättre, tycker hon.
– Under de senaste åren har det hänt så mycket i mitt privata liv att jag inte längre går i taket för småsaker i politiken. Det vi har grälat om är ju egentligen bagateller.
Marie Löfström ställer upp i valet.
– Jag tar inte ställning till ett eventuellt ordförandeskap. Men jag har inget emot det.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax