DELA

Fler invånare i stan och Jomala

Invånarna i centrala Mariehamn och södra Jomala har blivit fler. Enligt Åsubs statistik för byar och stadsdelar 2010 ökade Lotsberget mest i Mariehamn med 75 personer. Storängen, som centrum heter, hade en ökning på drygt 20 personer. Den största minskningen noteras i Backeberg och Johannebo som båda redovisar en nedgång på runt 25 personer.
I Jomala står Öster- och Vesterkalmare för den största ökningen, 40 respektive drygt 20 personer, men också Gottby och Sviby fick fler invånare.
Av landsbygdens 185 bebodda byar hade över 80 en befolkningstillväxt. Åsub konstaterar att de byar som saknar invånare till allra största delen är öar. Den största minskningen 2010 var i Vestanträsk som förlorade 10 invånare.
I 20 av skärgårdens 58 byar ökade folkmängden medan den minskade i 27 och var oförändrad i 12. Antalet bebodda byar i skärgårdskommunerna är 58. Fem av dem har mer än hundra invånare och nitton stycken mindre än tio. (tt-s)