DELA

Fler interaktiva idéer efterlyses

Nu startar den andra omgången av projektet ”Nya interaktiva medias”, NIM:s, utvecklingsarbete.
Nu vill projektet ha idéer till tjänster och intresserade deltagare för att utveckla tjänster om invånarservice.
(På bilden projektledare Brittmari Wikström, högskolans rektor Agneta Eriksson-Granskog och projektutvecklare Peter Strandvik.)
Det handlar om interaktiva tjänster som kan underlätta vardagen för alla som bor och verkar på Åland.
I den första omgång av NIM:s utvecklingsarbete, som startade i höstas, kom närmare 50 förslag. Då handlade det om tjänster som kunde underlätta vardagen för såväl turister som turistföretagare.

Snart resultat
– Det som sedan hände var att sex tjänster, en del av dem bestående av flera inkomna idéer som parats ihop, har valts ut för förverkligande. De första resultaten av detta utvecklingsarbete räknar vi med att kunna visa upp redan om någon månad, säger projektledare Brittmari Wikström i ett pressmeddelande.
Till den 7 februari hoppas hon ha få in minst lika många förslag som till förra omgången, gärna fler.

Också liten idé
– Vi söker efter folk som har funderingar kring sånt som kunde förbättras i invånarservicen. Vi vill att dessa personer tar kontakt med NIM och berättar vilka förbättringsförslag de grunnar på. Ingen idé är för obetydlig, i ett större sammanhang kan just den idén vara den felande länken.
Projektet söker också efter personer som är intresserade av att verka som företagare i IT-branschen för att delta i själva utvecklingsarbetet.
NIM:s verksamhet finansieras genom bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från landskapsregeringens program ”Innovativa åtgärder”. Projektägare är Högskolan på Åland och mer information fins på www.nim.ax. (uw)