DELA

Fler företag med färre anställda

Den sista december fanns det 2.350 företag på Åland och det är 47 fler än året innan.
Det visar en färsk rapport från Ålands statistik och utredningsbyrå.
Det blir allt fler företag på Åland och de flesta av dem är små. Enligt den preliminära företagsstatistiken från Åsub sysselsätter 87 procent av alla företag bara fyra personer eller ännu färre.
Det framgår också att nästan 69 procent av företagen är verksamma inom olika tjänstebranscher.
Flest företag, 41 procent eller 954 stycken, finns i Mariehamn. Av dem är cirka 0,5 procent verksamma inom primärnäringarna medan motsvarande siffra på landsbygden är nästan 7 procent och i skärgården nästan 9.
Motsvarande procenttal för tjänstebranschen är drygt 81 procent i Mariehamn, cirka 59 procent på landsbygden och nästan 66 procent i skärgården.

Pensionärer ökade
Trots att antalet företag ökade med 47 stycken under år 2011 minskade sysselsättningen. Uppgifter från 2011 saknas ännu men enligt de preliminära från 2010 handlade minskningen om drygt 50 personer.
– Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskar, och har minskat ända sedan början av 2000-talet, konstaterar Jonas Karlsson, som ansvarar för utredningen, i ett pressmeddelande från Åsub.
– En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i är pensionsavgångarna, de större årskullarna börjar nu närma sig pensionsålder och antalet pensionärer ökade preliminärt åren 2009-2010 med ett större antal än vad arbetskraften minskade.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen