DELA

Fler fakta behövs kring butikskris

KUMLINGE. Fullmäktige vill veta mer om Kumlinge andelshandels ekonomiska läge innan beslut tas om hjälp. Butiken hade ansökt om en borgen för 53 000 euro.
Fullmäktige vill att butiken kommer med en utförligare och genomarbetad plan gällande hanteringen av läget.
Det ska i planen finnas dels ett kortsiktigt, dels ett långsiktigt perspektiv angående hur butiken kan öka försäljningen och ökar intäkterna, till exempel genom nya sätt att nå kunder via internet och sociala medier, aktivare kontakter till sommarkumlingebor och hur butiken upprätthåller och utvecklar en funktionsduglig fastighet samt en plan för personalen.
Fullmäktige beviljade däremot borgen för hälften av Andelslaget BKF Fibers lån, det vill säga 150 000 euro. (ka-f)