DELA

Fler besökte Åland i fjol

Över två miljoner registrerades som inresande till Åland år 2011, det är en ökning med nästan 20.000 personer eller knappt en procent jämfört med 2010.
Senast inresandet ökade var år 2009.
Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrås färska siffror uppgick antalet inresande under 2011 till nästan 2.192.400 personer.
Precis som man kan vänta sig är det sommarmånaderna som lockar mest besökare och i absolut topp ligger juli, med totalt över 300.000 inresande.
Men jämför man med 2010 så var det färre som besökte Åland under sommaren. Ser man dock till året som helhet så ökade siffrorna.

Fler via skärgården
De inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av alla registrerade resenärer och deras antal ökade totalt sett. Kryssningsresenärerna från Sverige var dock något färre än året före.
Lyfter man ut siffrorna för inresande från riket så ökade den gruppen med nästan 2.100 personer. Även om det bara är en mindre del av gruppen som reser med landskapsfärjorna till Åland så är där det faktiskt i den gruppen som ökningen finns jämfört med 2010.

Mindre bortifrån
Under hela året kom knappt 10.000 inresande från övriga länder, vilket är 0,5 procent av det totala inresandet under 2011.
De inresande från övriga länder minskade med närmare 400 personer under året.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos