DELA

Fler än någonsin reste till Åland

Inte sedan statistik började föras 1958 har så många rest in till Åland. Det visar en färsk rapport.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har sammanställt inresandestatistiken för år 2009. Totalt handlar det om 2.285.000 personer vilket är en ökning med drygt 60.300 personer eller 2,7 procent jämfört med år 2008.
– Det är den högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958 och andra gången som 2,2 miljonersgränsen överskrids, skriver Åsub i sin rapport.
De svenska resenärerna stod för en ökning med fyra procent vilket utgjorde drygt 74.600 personer. Kryssningsresenärerna ökade med en procent och övriga inresande med 7,6 procent.
– De inresande från Sverige stod för drygt 85 procent av årets inresande till Åland, vilket är drygt en procentenhet mer än 2008. Kryssningsresenärernas andel var nästan 44 procent och övriga resenärers andel var drygt 41 procent. Under 2008 var kryssningsresenärernas andel nästan 45 procent och övriga resenärers andel knappt 40 procent, skriver Åsub.

Många utifrån
Under de första nio månaderna 2009 ökade resenärerna från Sverige, men minskade de övriga.
– Största ökningen var i januari, då ökningen var närmare 34 procent. Största minskningen var i juni då antalet resenärer var knappt 11 procent färre än samma månad 2008.
De finska resenärerna minskade med nästan 15.200 personer, eller 4,4 procent.
– Resenärerna med landskapsfärjorna minskade drygt elva procent och övriga resenärer med närmare tre procent. Av årets inresande kom knappt 15 procent från Finland, nästan tre procent reste med landskapets färjor och tolvprocent med övriga, skriver Åsub.
Årets första månader minskade antalet inresande från Finland, men ökade resterande delen av året.
Från övriga länder kom knappt 9.100 inresande vilket utgjorde 0,4 procent av totalantalet 2009.
– De inresande från övriga länder ökade med närmare 900 personer eller nästan 11 procent under året, skriver Åsub.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax