DELA

Fler åkte med Tallink

Under sommarmånaderna ökade AS Tallink Grupp sin passagerar- och lasttrafik på samtliga huvudlinjer. Närmare tre miljoner människor åkte med fartygen.
Tallink Silja Ab har sammanställt AS Tallink grupps passagerar-, fordon- och fraktsiffror för räkenskapsårets fjärde kvartal, juni-augusti. Passagerarantalet var 2.839.85 stycken, vilket är en ökning med fem procent jämfört med samma period som i fjol. Under enbart augusti åkte 926.542 personer med, vilket är en ökning med nio procent.
Rederiet konstaterar i ett pressutskick att man ökat passagerar- och personbilsantalet på samtliga av sina huvudlinjer. Den största ökningen, tolv procent, noteras på linjen mellan Estland och Finland. Den enda minskningen man redovisar finns på linjen Finland och Tyskland där 35.463 passagerare åkte, en nedgång på 20 procent.
Antalet personbilar och fraktenheter ökade med 12 respektive 15 procent under sommarmånaderna.
AS Tallink Grupps finansår börjar den 1 september och slutar den 31 augusti.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax